Materi Perkuliahan

Materi semester Genap 2020/2021

https://classroom.google.com/c/Mjg3OTg5ODU0MzA0

Materi Semester Ganjil dilihat di CLS

https://cls.ikipsiliwangi.ac.id/instructor-dashboard

General English (PAUD)

https://classroom.google.com/u/0/c/MTk5MTU3MDU4ODEw

English for Research

https://classroom.google.com/u/0/c/MTk5MTU3MDU4NzE2

General English

https://classroom.google.com/u/1/c/MTYwMjQ0NzAzNTQ0

Strategi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah

https://classroom.google.com/u/1/c/MTIzMTE0NjIxNTA1

Reading for Academic Purposes

https://padlet.com/reading_acad/materials https://padlet.com/reading_acad/tugas

Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta SMA

https://padlet.com/telaah_kurikulum_sma/materi https://padlet.com/telaah_kurikulum_sma/tugas

Writing for General Communication

https://padlet.com/writing_gencom/materials https://padlet.com/writing_gencom/tugas

Speaking for Academic Purposes

https://padlet.com/speaking_acad/materials https://padlet.com/speaking_acad/tugas

id_IDIndonesian