Materi Perkuliahan

penyusunan BAB 3

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/penduan-bab-3-kualitatif.pptx”]

Statdas pertemuan 1

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/PERT-1-PENDAHULUAN-stat.pptx”]

model-model pembelajaran kooperatif

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/MODEL-MODEL-PEMB-kooperatif.pptx”]

Hakekat MAtematika

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/SM.pptx”]

Teori Perkembangan Mental

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/Teori-Perkembangan-Mental-1.pptx”]

Teori Belajar Mengajar

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/behavioristik-and-mental-depelovment-theory.pptx”]

Pertemuan 2 Statistika Dasar

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/PERT-2-UKURAN-GEJALA-PUSAT-DAN-LETAK.pptx”]

Latihan praktikum Statistika deskriptif

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/latihan-statistika-deskriptif.xlsx”]

NIlai UTS Matakuliah Statistika Dasar dan Aplikasi Statistika penelitian

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/NILAI-UJIAN-TENGAH-SEMESTER.pdf”]

Ukuran penyebaran kurva

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/UKURAN-PENYEBARAN.pptx”]

id_IDIndonesian