Materi Perkuliahan

PPT Sintaksis 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/SINTAKSIS.pptx”]

RPS Linguistik Umum 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/RPS-Linguistik-Umum-2018-Revisi-3.docx”]

Silabus Linguistik Umum 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Silabus-Linguistik-Umum-2018-revisi-3.docx”]

RPS Sintaksis 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/RPS-Sintaksis-2018-Revisi-3.docx”]

Silabus Sintaksis Bahasa Indonesia 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Silabus-Sintaksis-2018-Revisi-3.docx”]

RPS Semantik 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/RPS-Semantik-2018-Revisi-3.docx”]

Silabus Semantik 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Silabus-Semantik-2018-Revisi-3.docx”]

Silabus Fonologi Bahasa Indonesia 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Silabus-Fonologi-2018-revisi-3-1.docx”]

RPS Fonologi Bahasa Indonesia 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/RPS-Fonologi-2018-Revisi-3.docx”] [gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Silabus-Fonologi-2018-revisi-3.docx”]

Silabus Morfologi 2018

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Silabus-Morfologi-2018-Revisi-3.docx”]