Materi Perkuliahan

TEKNIK PEMILIHAN MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/TEKNIK-PEMILIHAN-MEDIA-BK.pptx”]

TEKNIK PEMBUATAN MEDIA DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/Teknik-Pembuatan-Media-dalam-Bimbingan-dan-Konseling2.pptx”]

Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/PENGEMBANGAN-MEDIA-BK-Part-3-4.pptx”]

Klasifikasi Media dalam Bimbingan dan Konseling

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/KLASIFIKASI-MEDIA-DALAM-BIMBINGAN-DAN-KONSELING2.pptx”]

Hakikat Media Bimbingan dan Konseling

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Hakikat-Media-Bimbingan-dan-Konseling.pptx”]

RPS TEKNIK BK

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/rpsTKBK.docx”]

ORIENTASI PROFESI BK (PART.4)

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/NILAI-NILAI-PRIBADI-KONSELI.pptx”]

ORIENTASI PROFESI BK (PART.3)

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/NILAI-NILAI-PRIBADI-KONSELOR.pptx”]

ORIENTASI PROFESI BK (PART.2)

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/Perspektif-Bimbingan-dan-Konseling-Persekolahan.pptx”]

ORIENTASI PROFESI BK (PART.1)

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/ORIENTASI-PROFESI-BIMBINGAN-DAN-KONSELING.pptx”]

id_IDIndonesian