Materi Perkuliahan

PPT PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK

Perkembangan Peserta Didik

PPT NHT

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/NHT.pptx”]

PPT TSTS

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/TSTS.pptx”]

Buku Magang MTK SD

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/buku-Magang-MTK-SD.pdf”]

PPT Bangun Ruang

BANGUN RUANG

KPK dan FPB (Pembelajaran Matematika SD)

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/KPK-DAN-FPB.docx”]

PPT Magang Matematika SD

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/MODEL-MODEL-PEMB.pptx”]

Pecahan (Pembelajaran Matematika SD)

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/PECAHAN.docx”]

PPT Program Pengenalan Lingkungan SD

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/PPT-Program-Pengenalan-Lingkungan-SD.pptx”]

Bilangan Bulat dan Operasi Hitung Bilangan Bulat

[gview file=”https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/BILANGAN-BULAT-DAN-OPERASI-HITUNG-PADA-BILANGAN-BULAT.docx”]

id_IDIndonesian